Achteraf Betalen met Billink

Hoe werkt Billink achteraf betalen

Bij het bestellen kies je voor de betaaloptie achteraf betalen. Hiervoor werken wij samen met Billink, welke het gehele achteraf betalingsproces voor ons uitvoert. De facturering en vordering van je bestelling zullen wij hierbij over dragen aan Billink. Je ontvangt dan ook van Billink een email, met hierbij je factuur en de betaalgegevens.
Wanneer je de bestelling plaatst, wordt er direct door Billink een controle uitgevoerd. Is deze succesvol dan zal de order direct verwerkt worden en krijgt je de gebruikelijke bevestigingen. Word je order niet goedgekeurd dan wordt dit gemeld en kun je via een andere betaalmethode alsnog je order plaatsen.

Betaling van de factuur

Daar wij het de vordering hebben overgedragen aan Billink, dien je hun factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, rechtstreeks te voldoen aan Billink. De benodigde betaalgegevens kun je vinden op hun factuur. Voor vragen over je facturen en betalingen kun je contact opnemen met de klantenservice van Billink.
De betaling dient dus NIET aan ons te worden overgemaakt, maar rechtstreeks aan Billink.

Wat zijn de kosten?

Achteraf betalen via Billink is een service die GRATIS is. Wij brengen dan ook geen extra kosten in rekening.

Het afleveradres

Kies je voor achteraf betaling, dan is het niet mogelijk om je de bestelling

  • Af te halen in één van onze filialen.
  • te laten bezorgen op één van de DHL servicepunten
  • Een afwijkend afleveradres.

Je persoons- en bedrijfsgegevens 

De persoons en/of bedrijfsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsvoering verwerken, worden hierbij door ons overgedragen aan Billink, welke deze zal gebruiken voor of bij:

  •  Risicoanalyses
  •  de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Retouren en/of crediteringen

Retouren en of crediteringen zullen door pipoos worden gecrediteerd op je factuur / account bij Billink.
Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zal pipoos contact met je opnemen om tot een andere wijze van terugbetaling te komen/
Voor vragen over creditering en/of retouren kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via +31(0)73-5131999 of klantenservice@pipoos.nl

Voorwaarden Billink Achteraf betalen

Kies je voor de betaalmethode achteraf betalen via Billink, dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Billink.
Klik hier voor de algemene voorwaarden van Billink.

Contactgegevens billink

Voor vragen over betalingen en facturen, kun je contact opnemen met Billink, met de klantenservice van Billink.

Disclaimer

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofdevan de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand alshele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% vande hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Dit product is toegevoegd aan je winkelwagen